105. РОЗДІЛ 4. Нумерація чисел від 21 до 100. Додавання і віднімання у межах 100 на основі нумерації