Раздел Rozdział 2. GŁÓWNE CZĘŚCI SKŁADOWE KOMPUTERA. POCZĄTKOWE PRZYZWYCZAJENIA PRACY PRZY KOMPUTERZE