Раздел Rozdział 3. POJĘCIE O ZAWIADOMIENIACH, INFORMACJI I PROCESACH INFORMACYJNYCH