Раздел Рух і час. Будова слова. Спільнокореневі слова та слова, близькі за значенням. Форма слова