Раздел Спостереження за роллю дієслів у мовленні і застосування їх у власних висловлюваннях