Раздел ТЕМА 5. РОСЛИНИ, ТВАРИНИ І Їх СЕРЕДОВИщА ЖИТТЯ. § 24. Рослини – організми