Раздел Розділ 4. Психічна і духовна складові здоров’я. § 29. Повага і самоповага