Раздел Розділ 4. Психічна і духовна складові здоров’я. § 30. Звички і здоров’я