Раздел Розділ 4. Психічна і духовна складові здоров’я. § 31. Розвиток творчих здібностей