Раздел РОЗДІЛ 4. Психічна і духовна складові здоров’я. Повага і самоповага. Вибір і досягнення мети