Раздел Пейзаж змінюється і настрій персонажа змінюється