Підручники Математика 5 клас О.С. Істер 2013. Зошит

Підручники Математика 5 клас О.С. Істер 2013 Зошит

Автори:  О.С. Істер

Рік:  2013
Опис:  Зошит
Рейтинг: 4.8
Оцініть книгу
Розділи
 1. С-1. Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел

 2. С-2. Додавання і віднімання натуральних чисел

 3. ТКР-1. Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Додавання і віднімання натуральних чисел

 4. С-3. Множення натуральних чисел. Властивості множення

 5. С-4. Степінь натурального числа. Ділення натуральних чисел. Ділення з остачею

 6. ТКР-2. Множення і ділення натуральних чисел. Степінь натурального числа. Ділення зз остачею

 7. С-5. Числові і буквені вирази. Формули. Рівняння

 8. С-6. Текстові задачі. Розв'язування задач за допомогою рівнянь

 9. ТКР-3. Числові і буквені вирази. Формули. Рівняння. Текстові задачі

 10. С-7. Комбінаторні задачі. Вправи на всі дії з натуральними числами

 11. С-8. Відрізок. Промінь, пряма. Координатний промінь. Шкала

 12. ТКР-4. Комбінаторні задачі. Задачі на всі дії з натуральними числами. Координатний промінь

 13. С-9. Кут. Вимірювання і побудова кутів. Многокутник. Трикутник. Прямокутник. Квадрат

 14. С-10. Рівні фігури. Площі прямокутника і квадрата. Прямокутний паралелепіпед. Куб

 15. ТКР-5. Прямокутник і його площа. Прямокутний паралелепіпед. Куб

 16. С-11. Звичайні дроби. Порівняння дробів. Правильні і неправильні дроби

 17. С-12. Мішані числа. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками та мішаних чисел

 18. ТКР-6. Звичайні дроби

 19. С-13. Десяткові дроби. порівняння десяткових дробів

 20. С-14. Округлення чисел. Додавання і віднімання десяткових дробів

 21. ТКР-7. Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів

 22. С-15. Множення десяткових дробів

 23. С-16. Ділення на натуральне число і на десятковий дріб

 24. ТКР-8. Множення і ділення десяткових дробів

 25. С-17. Відсотки. Задачі на відсотки

 26. С-18. Середнє арифметичне. Вправи на всі діїї з числами

 27. ТКР-9. Відсотки. Середнє арифметичне. Вправи на всі дії з десятковими дробами

 28. ТКР-10. Підсумкова контрольна робота за 5 клас

З чого складається підручник з математики для 5 класу А.С. Істер зошит

Підручник з математики для 5 класу А.С. Істер 2013, зошит складається з 18 самостійних і 10 тематичних контрольних робіт. Для зручності в назві кожної самостійної та тематичної роботи вказана тема, яка перевіряється цією роботою. Для самостійних робіт використано позначку "С", для тематичного оцінювання робіт - "ТКР", поруч з якими зазначено номер роботи.

Чотири варіанти

Тексти всіх робіт складено в чотирьох варіантах, що сприяє самостійному виконанню завдання і об'єктивному оцінюванню досягнень учня.

Особливий формат

Формат самостійних і контрольних робіт дозволить учням поступово готуватися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. До посібника увійшли тестові завдання як закритої форми (з вибором однієї правильної відповіді), так і відкритої форми (на заповнення пропусків, з короткою відповіддю або повним розв'язанням).

Самостійні роботи

Завдання чотирьох варіантів кожної самостійної роботи розміщені на одному відрізаному аркуші, по два варіанти з кожного його боку.

Тематичні роботи

Завдання кожної пари варіантів тематичної контрольної роботи 1-4, 6 і 7 розташовані у двох колонках на одному відрізаному аркуші. Завдання кожного з чотирьох варіантів робіт 5 і 8-10 знаходяться на окремих аркушах.

Час

Кожна самостійна робота розрахована на 15-20 хвилин. Залежно від рівня підготовки класу вчитель може змінити час виділений на виконання завдань. Також час виконання завдань може визначати бали отримані за правильне рішення.