Раздел С-14. Округлення чисел. Додавання і віднімання десяткових дробів