Раздел § 13. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)