Раздел § 32. Написання слів іншомовного походження