Раздел ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ. § 12. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)