Раздел ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ. § 14. Види речень за метою висловлювання. Окличні рчення. Розділові знаки в кінці речення