Раздел ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ. § 19. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами