Раздел СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. § 12. Головні члени речення