Раздел СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. § 14. Однорідні члени речення