Раздел § 21. Звуки мовлення. Голосні звуки. Звукове значення букв я, ю, є, і..