Раздел ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ. § 23. Приголосні дзвінкі й глухі. Уподібнення глухих і дзвінких приголосних