Раздел § 52, Чергування [о] — [е] після ж, ч, ш, й