Раздел § 13. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні.