Раздел СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. § 13. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні.