Раздел СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. § 20. Однорідні члени речення з узагальнювальним словом. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах