Раздел ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ. § 46. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків