ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

 1. § 26. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки

 2. § 27. Приголосні тверді і м'які

 3. § 28. Дзвінкі і глухі приголосні

 4. § 29. Букви г і г

 5. § 30. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв ї, є, ю, я

 6. § 31. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфографічна помилка

 7. § 32. Склад. Наголос. Основні правила переносу

 8. § 33. Орфоепічна помилка. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені в коренях слів

 9. § 34. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

 10. § 35. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків

 11. § 36. Спрощення в групах приголосних

 12. § 37. Чергування о - а, е - і, е - и

 13. § 38. Чергування о, е з і

 14. § 39. Чергування е - о після ж, ч, ш

 15. § 40. Букви и, і після ж,ч,ш,щ та г,к,х у коренях слів

 16. § 41. Найголовніші правила чергування приголосних звуків

 17. § 42. Основні правила чергування у - е, і - й

 18. § 43. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь,і,є,ю,я. Правила вживання м'якого знаку

 19. § 44. Сполучення йо,ьо

 20. § 45. Правила вживання апострофа

 21. § 46. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків

 22. § 47. Вимова і написання слів із подовженими приголосними

 23. § 48. Написання слів іншомовного походження

 24. Завдання для самоперевірки