Раздел ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ. § 39. Чергування е - о після ж, ч, ш