Раздел § 41. Найголовніші правила чергування приголосних звуків