Раздел § 30. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв ї, є, ю, я