Раздел ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ. § 35. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків