Раздел ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ). § 64. Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю