240. Додаток 1. Короткий словник географічних термінів і понять