Раздел РОЗДІЛ 1. АЛГОРИТМИ ТА ЇХ ВИКОНАВЦІ. Практична робота № 1. «Складання алгоритмів для виконавців у словесній і графічній формах. Виконання алгоритмів»