Раздел § 8. Системи опрацювання комп’ютерних презентацій