Раздел Розділ 3. Алгоритми та програми. 3.1. Програмні об’єкти та програмне опрацювання події в Scratch 2