Раздел Розділ 1. Подільність натуральних чисел. § 1. Дільники і кратні натурального числа. Прості числа