Раздел Розділ 3. Відношення і пропорції. § 12. Відношення та його властивості