Раздел Розділ 3. Відношення і пропорції. § 14. Пряма та обернена пропорційні залежності