107. § 14. Пряма та обернена пропорційні залежності