Раздел Розділ 3. Відношення і пропорції. § 18. Циліндр. Конус. Куля