Раздел Розділ 3. Відношення і пропорції. § 20. Ймовірність випадкової події