Раздел Розділ 4. Раціональні числа та дії з ними. §21. Додатні та від'ємні числа. Число нуль