Раздел Розділ 5. Вирази і рівняння. § 32. Застосування рівнянь до розв’язування задач