Раздел Розділ 1. Подільність натуральних чисел. § 4. Розкладання чисел на множники. Найбільший спільний дільник