Раздел ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ. § 12. Фразеологізми в ролі членів речення