150. § 27. Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис