Раздел ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ. § 6. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми