Раздел ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОПЯ. § 17. Прислів'я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів